Archiwum - Przetargi

19 września 2018 13:30 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" II przetarg POBIERZ

czytaj więcej »

17 września 2018 13:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniue "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

14 września 2018 12:19 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.09.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

05 września 2018 12:13 | Przetargi

Ogłoszenie nr 612980-N-2018 przetarg nieograniczony pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa i istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360m3/dw miejscowości Krzeszów"

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa i istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360m3/dw miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 12:37 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 29.08.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 29.08.2018 r. Dotyczy zadania: "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

czytaj więcej »

20 sierpnia 2018 11:48 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.7.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg"

czytaj więcej »

26 czerwca 2013 13:45 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

31 października 2011 14:23 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

27 października 2011 15:04 | Przetargi

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze.

czytaj więcej »

17 października 2011 10:25 | Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 2/2011.

Dotyczy zamówienia kuchenki gazowej z piekarnikiem gazowym.

czytaj więcej »