Archiwum - Przetargi

31 stycznia 2019 13:56 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania oraz uzupełnienie specyfikacji dostaw do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

Odpowiedzi na pytania oraz uzupełnienie specyfikacji dostaw do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 12:28 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 12:15 | Przetargi

Ogłoszenie nr 507995-N-2019 przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 13:32 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 24.01.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.7.In.k.RPO.2019 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 13:26 | Przetargi

Zawiadomiemienie o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”.

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 15:18 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

czytaj więcej »

11 grudnia 2018 12:26 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

29 listopada 2018 07:39 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej a Aglomeracji Krzeszówpoprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - II przetarg".

czytaj więcej »

20 listopada 2018 11:07 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 20.11.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r. Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019-2020.

czytaj więcej »

02 listopada 2018 13:41 | Przetargi

Ogłoszenie nr 643799-N-2018 przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019 – 2020"

Numer sprawy: 643799-N-2018 Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019 – 2020.

czytaj więcej »