Przetargi

17 września 2018 13:56 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniue "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

Przeczytano: 566 razy. Wydrukuj|Do góry