Przetargi

05 września 2018 12:13 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie nr 612980-N-2018 przetarg nieograniczony pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa i istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360m3/dw miejscowości Krzeszów"

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa i istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360m3/dw miejscowości Krzeszów"

Przeczytano: 720 razy. Wydrukuj|Do góry