Przetargi

16 sierpnia 2018 12:56 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018

Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Przeczytano: 912 razy. Wydrukuj|Do góry