Przetargi

30 lipca 2018 11:03 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informuję, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" wystąpił błąd pisarski dotyczący numeru rachunku bankowego.

Właściwy rachunek bankowy:

Nadsański Bank Spółdzielczy F/Krzeszów

60943010455012414220000001

Przeczytano: 843 razy. Wydrukuj|Do góry