Przetargi

09 lipca 2018 13:00 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o przetargu nr 585542-N-2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

Zadanie pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” 

Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018

Link do folderu z dokumentacją:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y5StWJPE5sTWjVVDXcDA46D1612ExJzh?usp=sharing

Przeczytano: 1196 razy. Wydrukuj|Do góry