Przetargi

04 kwietnia 2018 12:29 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018

nazwa zadania: Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500071340-N-2018 z dnia 04.04.2018 r.

Zmiany zapisów SIWZ zgodnie ze zmianą ogłoszenia z dnia 04.04.2018 r.

Przeczytano: 580 razy.| Wydrukuj|Do góry