Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

22 lipca 2019 10:50 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie nr 576642-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb"

Numer sprawy:RG.271.3.dKB.2019

Nazwa zadania:  "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb"

Załączniki:

ogloszenie.pdf [4.34 MB]

siwz.pdf [8.84 MB]

przedmiar_robot__kosztorys_ofertowy.docx [14.33 KB]

siwz_do_zawieszenia_na_stronie.docx [37.07 KB]