Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

29 listopada 2018 07:39 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018

Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej a Aglomeracji Krzeszówpoprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - II przetarg".

Załączniki:

skmbt_c454e18112907450.pdf [1.06 MB]