Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

16 sierpnia 2018 12:59 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.08.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018

Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Załączniki:

ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf [366.09 KB]