Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

16 sierpnia 2018 12:56 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018

Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Załączniki:

ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf [676.49 KB]