Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

01 sierpnia 2018 14:05 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 01.08.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018

Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Załączniki:

skmbt_c454e18080113100.pdf [1.17 MB]