Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

04 lipca 2018 09:38 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi "Droga do Piroga" dz. ew. 1939 w km 0+000 - 0+140 w miejscowości Kamionka Kolonia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Wykonanie „Przebudowy drogi „Droga do Piroga” dz. ew. 1939 w km 0+000 – 0-140 w miejscowości Kamionka Kolonia”


Załączniki:

ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_04072018_r.pdf [534.84 KB]