Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

27 czerwca 2018 11:03 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018

Nazwa zadania:  Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

Załączniki:

ogloszenie_nr_579542n2018_z_dnia_20180627.pdf [5.86 MB]

siwz.pdf [18.76 MB]

siwz___drogi_krokol_i_lazow_dz_896.doc [343.5 KB]

projekt_techniczny__lazow_nr_dz_896.pdf [1.69 MB]

przedmiar_robot__lazow_nr_dz_896.pdf [475.39 KB]

rysunki_przekroj__lazow_nr_dz_896.pdf [1.65 MB]

projekt_techniczny__droga_gminna_krokol_nr102408r.pdf [1.78 MB]

rysunki_przekroje_krokol_nr_102408r.pdf [4.23 MB]

przedmiar_krokol_nr_102408r.docx [26.44 KB]

przedmiar_lazow_nr_dz_896.docx [25.78 KB]

sst.rar [7.55 MB]