Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

18 kwietnia 2018 14:48 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 18.04.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018

Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

Załączniki:

informacja_o_tresci_zlozonych_ofert_18042018_r.pdf [350.58 KB]

zalacznik_nr_1.pdf [474.7 KB]