Przetargi

23 listopada 2020 14:32 | Przetargi

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

16 października 2020 08:58 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

24 sierpnia 2020 08:59 | Przetargi

Zapytanie oferowe.

Zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

04 sierpnia 2020 14:49 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.2.OZE.2020 Nazwa zadania: “Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie...

czytaj więcej »

29 lipca 2020 14:08 | Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

21 lipca 2020 11:32 | Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Gmina Krzeszów zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegajacego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy...

czytaj więcej »

10 lipca 2020 10:28 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

23 czerwca 2020 13:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

19 czerwca 2020 14:41 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 19.06.2020r.

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »