Przetargi

24 sierpnia 2020 08:59 | Przetargi

Zapytanie oferowe.

Zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

04 sierpnia 2020 14:49 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.2.OZE.2020 Nazwa zadania: “Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie...

czytaj więcej »

29 lipca 2020 14:08 | Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

21 lipca 2020 11:32 | Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Gmina Krzeszów zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegajacego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy...

czytaj więcej »

10 lipca 2020 10:28 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

23 czerwca 2020 13:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

19 czerwca 2020 14:41 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 19.06.2020r.

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

12 czerwca 2020 14:19 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania zadane do przetargu RG.271.1.OZE.2020

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego" "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »

18 maja 2020 11:22 | Przetargi

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej...

czytaj więcej »