Przetargi

23 czerwca 2020 13:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

19 czerwca 2020 14:41 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 19.06.2020r.

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

12 czerwca 2020 14:19 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania zadane do przetargu RG.271.1.OZE.2020

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego" "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »

18 maja 2020 11:22 | Przetargi

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej...

czytaj więcej »

26 marca 2020 09:14 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

26 marca 2020 09:11 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sigiełki.

czytaj więcej »

30 stycznia 2020 11:28 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów

czytaj więcej »

30 stycznia 2020 08:44 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

czytaj więcej »

27 stycznia 2020 10:58 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 27.01.2020 r.

Numer sprawy: RG.271.5.fK.2019 Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" na dz. 618, 751 obręb Krzeszów Osada j. ew. Krzeszów

czytaj więcej »