Przetargi

04 kwietnia 2018 12:29 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 nazwa zadania: Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500071340-N-2018 z...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2018 14:31 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

03 kwietnia 2018 12:02 | Przetargi

Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 539327-N-2018 z dnia 2018-04-03 Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

14 marca 2018 11:29 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.03.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

07 marca 2018 10:41 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

26 lutego 2018 10:32 | Przetargi

Ogłoszenie nr 523145-N-2018 przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów”

Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów”

czytaj więcej »

16 lutego 2018 09:36 | Przetargi

Zarządzenie Nr 277/18 Wójta Gminy Krzeszów.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na ralizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2018.

czytaj więcej »

02 lutego 2018 07:53 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

czytaj więcej »

25 stycznia 2018 15:04 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 25.01.2018 r.

Znak sprawy RG.271.1.n.dK.2018 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 12:52 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

czytaj więcej »