Przetargi

24 maja 2018 11:28 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2.2018 "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów" - II przetarg

czytaj więcej »

17 maja 2018 12:05 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r. II przetarg Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 10:38 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 20.04.2018 r. Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

18 kwietnia 2018 14:48 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 18.04.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

04 kwietnia 2018 12:29 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 nazwa zadania: Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500071340-N-2018 z...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2018 14:31 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

03 kwietnia 2018 12:02 | Przetargi

Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 539327-N-2018 z dnia 2018-04-03 Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

14 marca 2018 11:29 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.03.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

07 marca 2018 10:41 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »