Przetargi

13 lipca 2018 10:09 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

czytaj więcej »

09 lipca 2018 13:00 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nr 585542-N-2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

Zadanie pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Link do folderu z dokumentacją: https://drive.google.com/drive/folders/1Y5StWJPE5sTWjVVDXcDA46D1612ExJzh?usp=sharing...

czytaj więcej »

04 lipca 2018 09:38 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi "Droga do Piroga" dz. ew. 1939 w km 0+000 - 0+140 w miejscowości Kamionka Kolonia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wykonanie „Przebudowy drogi „Droga do Piroga” dz. ew. 1939 w km 0+000 – 0-140 w miejscowości Kamionka Kolonia”

czytaj więcej »

03 lipca 2018 08:32 | Przetargi

Odpowiedź na pytanie - Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

Odpowiedź na pytanie dot. zadania pn. Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

czytaj więcej »

27 czerwca 2018 11:03 | Przetargi

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

czytaj więcej »

24 maja 2018 11:28 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2.2018 "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów" - II przetarg

czytaj więcej »

17 maja 2018 12:05 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r. II przetarg Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 10:38 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 20.04.2018 r. Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

18 kwietnia 2018 14:48 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 18.04.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2018 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »