Przetargi

16 sierpnia 2018 12:59 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.08.2018 r. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 12:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »

14 sierpnia 2018 10:45 | Przetargi

Ogłoszenie nr 604144-N-2018 przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

Numer sprawy: RG.271.8.pdg.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 11:52 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 03.08.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.08.2018 r. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

czytaj więcej »

01 sierpnia 2018 14:05 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 01.08.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »

30 lipca 2018 11:03 | Przetargi

Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informuję, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji...

czytaj więcej »

26 lipca 2018 08:48 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Odpowiedzi na pytania dot. zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »

19 lipca 2018 09:54 | Przetargi

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

czytaj więcej »

17 lipca 2018 11:55 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.07.2018 r. Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie"

czytaj więcej »

17 lipca 2018 11:43 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.07.2018 r. Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie"

czytaj więcej »