Przetargi

11 stycznia 2019 13:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi.

Nazwa zadania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

08 listopada 2018 13:08 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka.

czytaj więcej »

07 listopada 2018 12:20 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kustrawa.

czytaj więcej »

31 października 2018 16:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zapytania - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 14:23 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.8.pdg.2018 nazwa zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 12:59 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.08.2018 r. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 12:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »

14 sierpnia 2018 10:45 | Przetargi

Ogłoszenie nr 604144-N-2018 przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

Numer sprawy: RG.271.8.pdg.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 11:52 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 03.08.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.08.2018 r. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

czytaj więcej »

01 sierpnia 2018 14:05 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 01.08.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej »