Przetargi

13 lutego 2019 11:39 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg

czytaj więcej »

11 lutego 2019 12:48 | Przetargi

Ogłoszenie numer 512601-N-2019 przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg

Numer sprawy: RG.271.1.2.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją .dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg..Sz.P.K.B.

czytaj więcej »

07 lutego 2019 08:34 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

06 lutego 2019 13:48 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 06.02.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

05 lutego 2019 08:33 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.In.k.RPO.2019 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 13:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi.

Nazwa zadania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

08 listopada 2018 13:08 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka.

czytaj więcej »

07 listopada 2018 12:20 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kustrawa.

czytaj więcej »

31 października 2018 16:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zapytania - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 14:23 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.8.pdg.2018 nazwa zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia...

czytaj więcej »