Przetargi

19 marca 2019 10:47 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka.

czytaj więcej »

12 marca 2019 09:33 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kustrawa.

czytaj więcej »

22 lutego 2019 08:03 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.1.2.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg

czytaj więcej »

19 lutego 2019 12:08 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 19.02.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.1.2.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg

czytaj więcej »

13 lutego 2019 11:39 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg

czytaj więcej »

11 lutego 2019 12:48 | Przetargi

Ogłoszenie numer 512601-N-2019 przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg

Numer sprawy: RG.271.1.2.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją .dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg..Sz.P.K.B.

czytaj więcej »

07 lutego 2019 08:34 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

06 lutego 2019 13:48 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 06.02.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

05 lutego 2019 08:33 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.In.k.RPO.2019 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »