Przetargi

17 października 2018 10:06 | Przetargi

Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) kredytu bankowego

Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.

czytaj więcej »

04 października 2018 13:51 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 04.10.2018 r.

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - II przetarg

czytaj więcej »

02 października 2018 10:45 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.

czytaj więcej »

28 września 2018 15:08 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - II przetarg

Odpowiedzi na pytania dot. zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - II przetarg

czytaj więcej »

20 września 2018 08:11 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.8.pdg.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg w gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

czytaj więcej »

19 września 2018 13:30 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" II przetarg POBIERZ

czytaj więcej »

17 września 2018 13:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniue "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »