Przetargi

02 maja 2019 10:22 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

29 kwietnia 2019 14:39 | Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Dotyczy zadania pn. Wykonanie opinii/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub meriolacji wodnych dotyczącej naruszenia stosunków wodnych.

czytaj więcej »

18 kwietnia 2019 08:31 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nazwa zadania: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny.

czytaj więcej »

17 kwietnia 2019 12:40 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.04.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny

czytaj więcej »

16 kwietnia 2019 09:41 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.2.dB..2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza"w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 12:00 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

czytaj więcej »

01 kwietnia 2019 13:36 | Przetargi

Ogłoszenie nr 531960-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny"

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny" Link do folderu z dokumentacją: https://drive.google.com/drive/folders/11uzH-2v72gvgaVvgzNqVqvqxUDkTSzm3?usp=sharing

czytaj więcej »

27 marca 2019 09:53 | Przetargi

Ogłoszenie nr 530092-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do 1+050"

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: "Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do 1+050"

czytaj więcej »