Przetargi

11 stycznia 2019 13:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi.

Nazwa zadania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

11 grudnia 2018 12:26 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”

czytaj więcej »

29 listopada 2018 07:39 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej a Aglomeracji Krzeszówpoprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - II przetarg".

czytaj więcej »

20 listopada 2018 11:07 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 20.11.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r. Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019-2020.

czytaj więcej »

08 listopada 2018 13:08 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka.

czytaj więcej »

07 listopada 2018 12:20 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kustrawa.

czytaj więcej »

02 listopada 2018 13:41 | Przetargi

Ogłoszenie nr 643799-N-2018 przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019 – 2020"

Numer sprawy: 643799-N-2018 Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019 – 2020.

czytaj więcej »

31 października 2018 16:03 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zapytania - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów".

czytaj więcej »

25 października 2018 11:12 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: SKR3051/5/18 Nazwa zadania: Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.

czytaj więcej »

18 października 2018 13:12 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 18.10.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 18.10.2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu bankowego.

czytaj więcej »