Przetargi

11 lutego 2019 12:48 | Przetargi

Ogłoszenie numer 512601-N-2019 przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg

Numer sprawy: RG.271.1.2.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją .dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów II przetarg..Sz.P.K.B.

czytaj więcej »

07 lutego 2019 08:34 | Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

06 lutego 2019 13:48 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 06.02.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

05 lutego 2019 08:33 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.7.In.k.RPO.2019 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 13:56 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania oraz uzupełnienie specyfikacji dostaw do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

Odpowiedzi na pytania oraz uzupełnienie specyfikacji dostaw do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 12:28 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 12:15 | Przetargi

Ogłoszenie nr 507995-N-2019 przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.1.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów"

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 13:32 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 24.01.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.7.In.k.RPO.2019 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 13:26 | Przetargi

Zawiadomiemienie o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”.

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 15:18 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

czytaj więcej »