Przetargi

26 marca 2020 09:14 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

26 marca 2020 09:11 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sigiełki.

czytaj więcej »

30 stycznia 2020 11:28 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów

czytaj więcej »

30 stycznia 2020 08:44 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

czytaj więcej »

27 stycznia 2020 10:58 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 27.01.2020 r.

Numer sprawy: RG.271.5.fK.2019 Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" na dz. 618, 751 obręb Krzeszów Osada j. ew. Krzeszów

czytaj więcej »

23 stycznia 2020 08:33 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu : "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 14:39 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

09 stycznia 2020 11:03 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" Działając na podstawie art. 4, 38 i 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Krzeszów, w wyniku wprowadzonej...

czytaj więcej »

08 stycznia 2020 08:45 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu : "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »