Przetargi

27 stycznia 2020 10:58 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 27.01.2020 r.

Numer sprawy: RG.271.5.fK.2019 Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" na dz. 618, 751 obręb Krzeszów Osada j. ew. Krzeszów

czytaj więcej »

23 stycznia 2020 08:33 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu : "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 14:39 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

09 stycznia 2020 11:03 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" Działając na podstawie art. 4, 38 i 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Krzeszów, w wyniku wprowadzonej...

czytaj więcej »

08 stycznia 2020 08:45 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu : "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

02 stycznia 2020 13:03 | Przetargi

Zapytanie oferowe.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”.

czytaj więcej »

28 listopada 2019 14:16 | Przetargi

Zapytanie ofertowe/cenowe.

Zapytanie ofertowe na dostawę ubrań specjalnych OSP.

czytaj więcej »

27 listopada 2019 13:19 | Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" Działając na podstawie art. 4, 38 i 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Krzeszów, w wyniku wprowadzonej...

czytaj więcej »

14 listopada 2019 22:36 | Przetargi

Ogłoszenie nr 622190-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

Numer sprawy: RG.271.5.fK.2019 Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »

14 listopada 2019 13:00 | Przetargi

Ogłoszenie nr 622190-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

Numer sprawy: RG.271.5.fK.2019 Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej »