Przetargi

09 sierpnia 2019 12:33 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 09.08.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.3.dKB.2019 Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb".

czytaj więcej »

22 lipca 2019 10:50 | Przetargi

Ogłoszenie nr 576642-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb"

Numer sprawy:RG.271.3.dKB.2019 Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb"

czytaj więcej »

02 maja 2019 10:22 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

29 kwietnia 2019 14:39 | Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Dotyczy zadania pn. Wykonanie opinii/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub meriolacji wodnych dotyczącej naruszenia stosunków wodnych.

czytaj więcej »

18 kwietnia 2019 08:31 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nazwa zadania: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny.

czytaj więcej »

17 kwietnia 2019 12:40 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.04.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny

czytaj więcej »

16 kwietnia 2019 09:41 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.2.dB..2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza"w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 12:00 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

czytaj więcej »