Przetargi

04 maja 2016 13:07 | Przetargi

Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów"etap I, II, III

Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów" etap I, II, III Zmiany 13.05.2016 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIWZ - zmieniony - Odpowiedzi na pytania Rachunek bankowy: - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli F/Krzeszów...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2016 10:26 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

13 kwietnia 2016 10:14 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

17 marca 2016 10:12 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka Górna.

czytaj więcej »

17 marca 2016 10:09 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka Górna.

czytaj więcej »

01 marca 2016 10:55 | Przetargi

Zarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Krzeszów.

Ogłoszenie naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2016.

czytaj więcej »

12 lutego 2016 15:00 | Przetargi

Zarządzenie Nr 25/15.

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

12 lutego 2016 12:18 | Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Gmina Krzeszów zaprasza do złożenia wstępnej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w budynkach OSP na terenie Gminy Krzeszów”, dla którego gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków...

czytaj więcej »

02 lutego 2016 12:23 | Przetargi

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Podolszynka Ordynacka.

czytaj więcej »