Przetargi

25 lipca 2016 09:38 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Opracowanie studium wykonalności dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre, Sigiełki, Łazów, Kustrawa, Krzeszów Dolny, Kamionka Dolna,...

czytaj więcej »

22 lipca 2016 12:28 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016. Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R"

czytaj więcej »

13 lipca 2016 09:35 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno –...

czytaj więcej »

08 lipca 2016 15:49 | Przetargi

Zestawienie ofert cenowych.

Dotyczy zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

07 lipca 2016 07:31 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R

Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R

czytaj więcej »

27 czerwca 2016 14:55 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sigiełki.

czytaj więcej »

27 czerwca 2016 14:51 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu przetargu,

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sigiełki.

czytaj więcej »

31 maja 2016 12:16 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.01.Os.K.2016 Nazwa zadania: Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów" - etap I

czytaj więcej »

04 maja 2016 13:07 | Przetargi

Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów"etap I, II, III

Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów" etap I, II, III Zmiany 13.05.2016 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIWZ - zmieniony - Odpowiedzi na pytania Rachunek bankowy: - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli F/Krzeszów...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2016 10:26 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »