Przetargi

27 czerwca 2017 11:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy wykonania prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

22 czerwca 2017 07:41 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r. Nr sprawy: PG.6232.2.2017 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017"

czytaj więcej »

21 czerwca 2017 13:47 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

czytaj więcej »

13 czerwca 2017 12:41 | Przetargi

Zapytanie ofertowe/cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

01 lutego 2017 14:26 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 14:08 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 14:04 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 09:33 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku remizy OSP w Kamionce Dolnej

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku remizy OSP w Kamionce Dolnej Zmiana terminu składania ofert: na 23.12.2016 r. do godz. 11:00 otwarcie ofert godz. 11:15

czytaj więcej »

19 grudnia 2016 12:36 | Przetargi

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018 Ogłoszenie o zamówieniu bzp - nr 369515 z dnia 19.12.2016 r.

czytaj więcej »

28 listopada 2016 14:42 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Kamionka - Kolonia dz. ew. nr 1925 - 28.11.2016 r.

Powtórne zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692 w m. Kamionka – Kolonia” Zmieniony zakres rzeczowy zadania Zmiana terminu składania ofert: Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:...

czytaj więcej »