Przetargi

27 grudnia 2016 14:08 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 14:04 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 09:33 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku remizy OSP w Kamionce Dolnej

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku remizy OSP w Kamionce Dolnej Zmiana terminu składania ofert: na 23.12.2016 r. do godz. 11:00 otwarcie ofert godz. 11:15

czytaj więcej »

19 grudnia 2016 12:36 | Przetargi

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018 Ogłoszenie o zamówieniu bzp - nr 369515 z dnia 19.12.2016 r.

czytaj więcej »

28 listopada 2016 14:42 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Kamionka - Kolonia dz. ew. nr 1925 - 28.11.2016 r.

Powtórne zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692 w m. Kamionka – Kolonia” Zmieniony zakres rzeczowy zadania Zmiana terminu składania ofert: Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 15:23 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Kamionka - Kolonia dz. ew. nr 1925

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692 w m. Kamionka - Kolonia"

czytaj więcej »

17 listopada 2016 14:21 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów

czytaj więcej »

17 listopada 2016 14:14 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

czytaj więcej »

07 października 2016 15:48 | Przetargi

Zapytanie ofertowe 102410R

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 102410R w km 0+000 – 0+600 w miejscowości Kustrawa - Bystre

czytaj więcej »

05 października 2016 14:44 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr RG.271.03.K.b.2016 Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 616 504,00 zł

czytaj więcej »