Przetargi

03 stycznia 2018 14:17 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

czytaj więcej »

29 grudnia 2017 11:11 | Przetargi

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

czytaj więcej »

27 listopada 2017 13:41 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 11:33 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postepowanie: Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 – 1+997 w miejscowości Bystre

czytaj więcej »

27 listopada 2017 11:29 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 27.11.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.11.2017 r. Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów...

czytaj więcej »

23 listopada 2017 11:48 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania do przetargu - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

Odpowiedzi na zadane pytania w przetargu Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługo kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę...

czytaj więcej »

21 listopada 2017 11:27 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.11.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.11.2017 r. dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre"

czytaj więcej »

16 listopada 2017 12:10 | Przetargi

Ogłoszenie nr 616883-N-2017 z dnia 16.11.2017 r. - przetarg nieograniczony - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG0 na realizację zadania pn.: "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 07:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamionka.

czytaj więcej »

06 listopada 2017 15:36 | Przetargi

Ogłoszenie nr 611552-N-2017 z dnia 06.11.2017 r. - przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre

Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro...

czytaj więcej »