Przetargi

02 lutego 2018 07:53 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

czytaj więcej »

25 stycznia 2018 15:04 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 25.01.2018 r.

Znak sprawy RG.271.1.n.dK.2018 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 12:52 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

czytaj więcej »

17 stycznia 2018 14:15 | Przetargi

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, NIP: 602 00 09 697 REGON 830409436 tel. (015) 8798352, fax (015) 8798254, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na usługi o wartości poniżej 30 000 Euro netto pod nazwą Pełnienie funkcji inspektora...

czytaj więcej »

17 stycznia 2018 13:15 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.01.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

czytaj więcej »

03 stycznia 2018 14:17 | Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

czytaj więcej »

29 grudnia 2017 11:11 | Przetargi

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

czytaj więcej »

27 listopada 2017 13:41 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 11:33 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postepowanie: Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 – 1+997 w miejscowości Bystre

czytaj więcej »

27 listopada 2017 11:29 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 27.11.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.11.2017 r. Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów...

czytaj więcej »