Przetargi

16 listopada 2017 12:10 | Przetargi

Ogłoszenie nr 616883-N-2017 z dnia 16.11.2017 r. - przetarg nieograniczony - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG0 na realizację zadania pn.: "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 07:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamionka.

czytaj więcej »

06 listopada 2017 15:36 | Przetargi

Ogłoszenie nr 611552-N-2017 z dnia 06.11.2017 r. - przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre

Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 - 1+997 w miejscowości Bystre Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro...

czytaj więcej »

02 października 2017 10:21 | Przetargi

Zapytanie ofertowe/cenowe.

Usługa udzielenia kredytu bankowego na kwotę 220 000,00 zł.

czytaj więcej »

15 września 2017 09:42 | Przetargi

Zarządzenie Nr 240/17 Wójta Gminy Krzeszów.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na ralizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2017.

czytaj więcej »

06 lipca 2017 14:56 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka oraz miejscowości Podolszynka Ordynacka.

czytaj więcej »

06 lipca 2017 14:54 | Przetargi

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionka oraz miejscowości Podolszynka Ordynacka.

czytaj więcej »

27 czerwca 2017 11:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy wykonania prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

22 czerwca 2017 07:41 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r. Nr sprawy: PG.6232.2.2017 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017"

czytaj więcej »

21 czerwca 2017 13:47 | Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

czytaj więcej »