Komunikaty

06 lipca 2018 08:11 | Komunikaty

Informacja o zrealizowanej inwestycji

Gmina Krzeszów informuje, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach zawartej umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Nr 00036-65151-UM0900135/16 zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km2+272”

Przeczytano: 626 razy. Wydrukuj|Do góry