Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

11 lipca 2019 08:39 | Komunikaty | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Tarnogród - Rudnik odgałęzienie Podolszynka Plebańska [341.18 KB]