Gmina Krzeszów
https://krzeszow.pl

02 lutego 2018 09:35 | Komunikaty | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania- OBWIESZCZENIE - "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050- 1 +997 w miejscowości Bystre"

OBWIESZCZENIE - WOOŚ.4260.12.4.2017.AH.21

Załączniki:

woos42601242017ah21.doc [75 KB]