Komunikaty

02 lutego 2018 09:43 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu poblicznego.

Dotyczy zamierzenia polegającego na rozbudowie linii energetycznej napowietrznej nN polegającej na podwieszeniu kabla na istniejących czterech słupach energetycznych oraz dobudowie nowego odcinka oświetlenia ulicznego na dwóch słupach energetycznych w miejscowości Krzeszów przy ul....

czytaj więcej »