Komunikaty

06 lipca 2018 08:11 | Komunikaty

Informacja o zrealizowanej inwestycji

Gmina Krzeszów informuje, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”...

czytaj więcej »