Komunikaty

20 września 2018 11:35 | Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Informacja o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej »

14 września 2018 15:10 | Komunikaty

Informacja o realizowanym projekcie

„Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości S

czytaj więcej »

06 lipca 2018 08:11 | Komunikaty

Informacja o zrealizowanej inwestycji

Gmina Krzeszów informuje, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”...

czytaj więcej »