Komunikaty

20 września 2018 11:35 | Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Informacja o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej »

14 września 2018 15:10 | Komunikaty

Informacja o realizowanym projekcie

„Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki” Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014 - 2020 Numer...

czytaj więcej »