Komunikaty

06 listopada 2018 09:02 | Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Informacja o dodatkowej akcji szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej »

18 października 2018 13:52 | Komunikaty

Informacja o zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki”

Informacja o zrealizowanej inwestycji: Gmina Krzeszów informuje, iż zostało ukończone zadanie pn. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki” realizowane w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego...

czytaj więcej »

09 października 2018 11:49 | Komunikaty

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych.

czytaj więcej »