Aktualności

24 lipca 2020 11:53 | Aktualności

„Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” RPPK.03.01.00-18-0014/17

W dniu 24 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Krzeszów a Wykonawcą NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz Stanisław na realizację projektu polegającego na dostwie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. "Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów" współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przeczytano: 488 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Informacja [403.54 KB]