Aktualności

15 kwietnia 2020 14:51 | Aktualności

Informacja Wójta Gminy Krzeszów  w sprawie dopuszczenia handlu i ustalenia jego zasad na Targowisku Gminnym w Krzeszowie.


Po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku-od dnia 17 kwietnia 2020 r. dopuszczam uruchomienie handlu na Targowisku Gminnym w Krzeszowie 

 
Należy bezwzględniestosować się do następujących zasad: 

  1. miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba ze strony zarządcy targowiska z zachowaniemminimum 3 m odległości między stanowiskami; 

  1. sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji lub rękawice jednorazowe dla kupujących; 

  1. należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy klientami, klientami i sprzedawcami, oraz pomiędzy sprzedawcami - min. 2 metry (zalecana 3 metry);osoby które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans - min. 2 m (zalecane 3 metry); 

  1. w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby kupujące; 

  1. obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich kupujących. 

  1. obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich kupujących, sprzedających i przebywających w przestrzeni publicznej 

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców. 


Wójt Gminy Krzeszów

Stanisław Nowakowski

Przeczytano: 634 razy. Wydrukuj|Do góry