Aktualności

09 września 2019 14:45 | Aktualności

Rekrutacja uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Krzeszowie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrem (klasy od I do VIII).

Gmina Krzeszów – Partner Wiodący oraz Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura – Partner w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.09.02.00-18-0037/17-00 zapraszają do złożenia dokumentów rekrutacyjnych uczniów/uczennice Szkoły Podstawowej w Krzeszowie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrem (klasy od I do VIII).
Formy wsparcia:
1. Zajęcia dodatkowe „Bezpieczeństwo w cyber przestrzeni”
2. Zajęcia dodatkowe „Eksperymenty przyrodnicze”
3. Warsztaty „Planeta robotów”
4. Jednodniowa wycieczka edukacyjna do placówki, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych  (Multicentrum lub uczelnia wyższa)
 
Dokumenty do pobrania poniżej.
 
Cel główny: Zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,TIK i kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności u 285 U (137 D i 148 CH) oraz podniesienie kompetencji 38 N (37 K i 1 M) w zakresie wykorzystania TIK, w tym 7 N przedmiotów przyrodniczych (7 K) w zakresie nauczania metodą eksperymentu i 25 N (25 K) w zakresie nauczania robotyki z 2 szkół w gm. Krzeszów do 31.03.2020r.

Przeczytano: 509 razy. Wydrukuj|Do góry