Aktualności

13 czerwca 2019 11:19 | Aktualności

Gwarancyjny przegląd wykonania właściwych prac na zadaniu „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów”

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbył się uroczysty przegląd gwarancyjny wykonanych prac na zadaniu: „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów”. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście m.in. Poseł Jerzy Paul, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Piotr Najda, Starosta Niżański Robert Bednarz, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu Dominik Komada, Archeolog Grzegorz Płoskoń, ks. Proboszcz Stanisław Kolano, a także Radni i Sołtysi. Nie zabrakło także wykonawców inwestycji - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna oraz Firma „Remost” Dębica Sp. z o.o.

Prace zabezpieczające osuwisko rozpoczęto w roku 2016 i prowadzone były w III etapach do roku 2018 r. Łączny koszt prac zabezpieczających wyniósł 7 717 248,00 zł, z czego 6 152 247,00 zł to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast 1 565 001,00 zł środki pochodzące z budżetu gminy.

W związku z tym, że teren jest objęty ochroną konserwatorską konieczne było przeprowadzenie badań archeologicznych. Koszt nadzoru pokryła Gmina Krzeszów w kwocie 48 160,92 zł.

W celu ustabilizowania aktywnej części osuwiska wykonano:

- przypory gruntowo-cementowe wykonane w gruncie na zboczu wzgórza

- palisadę wzdłuż drogi w dolnej części osuwiska

- odwodnienie terenu z użyciem płytkich i głębokich drenów

- replofilację zdegradowanego terenu i naprawę drogi.

Przeczytano: 649 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: