Aktualności

27 grudnia 2018 08:53 | Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/250/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2018 r., ogłasza się konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim. W załączeniu projekt tego dokumentu wraz z uzasadnieniem.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszanie ewentualnych uwag bądź wniosków w terminie do 4 stycznia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w Sekretariacie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,  III piętro, pok. Nr 319 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dgt@podkarpackie.pl 

Przeczytano: 323 razy. Wydrukuj|Do góry