Aktualności

23 listopada 2018 13:25 | Aktualności

LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej - harmonogram spotkań Krzeszów 05.12.2018 r.

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanego naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego: 

  1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – 50 000,00 zł
  2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – 2 850 000,00 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na miejsca aktywności lokalnej (MAL) – 550 000,00 zł

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą
w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków
o dofinansowanie w ramach w/w naborów. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.


Przeczytano: 499 razy. Wydrukuj|Do góry