Aktualności

03 września 2018 07:54 | Aktualności

Przebudowa drogi Kustrawa – Bystre i zabezpieczenie osuwiska zakończone

Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych przez Powiat Niżański zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa” oraz „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”. 

W ramach wykonanych inwestycji zabezpieczono i ustabilizowano osuwisko, wykonano m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonano palisadę i oczep żelbetowy, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt. Przebudowano również 420 mb drogi.

Koszt przebudowy drogi wyniósł 189 883,71 zł, natomiast koszt zabezpieczenia osuwiska wyniósł 854 756,12 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zrealizowane inwestycje znacznie poprawią stan drogi, w wyniku czego ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Przeczytano: 945 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: