Aktualności

22 marca 2018 13:54 | Aktualności

PROMESA DLA POWIATU NIŻAŃSKIEGO NA ZABEZPIECZENIE OSUWISKA

Promesa dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”

Dnia 5 marca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu Niżańskiego, opiewającą na kwotę 788.000 zł, dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”.

Szacunkowa wartość zadania wyniesie 985.000 zł.

Powiat Niżański otrzyma dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt.

Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego.

Przeczytano: 349 razy.| Wydrukuj|Do góry