Aktualności

21 lutego 2018 07:39 | Aktualności

PODPISANIE UMOWY NA RONDO

Dnia 14 luty 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana trójstronna umowa zabezpieczająca środki finansowe niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 863 z drogą powiatową Nr 1069R, oraz drogami gminnymi w miejscowości Krzeszów.

Umowę podpisali:  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk, Starosta niżański Pan Robert Bednarz, Wójt Gminy Krzeszów Pan Stanisław Nowakowski przy asygnacie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana Piotra Miąso.

  Umowa zakłada wykonanie w 2018 roku prac projektowych, które zakładają przebudowę drogi wojewódzkiej od mostu na rzece San do przepustu na cieku o potocznej nazwie Wołga, oraz przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu RONDO. Zakłada finansowanie w/w projektu w wysokości: 50% Urząd Marszałkowski, 30% Gmina Krzeszów, 20% Starostwo Powiatowe.      Rozpoczyna się pierwszy etap związany z budową ronda tj. wykonanie niezbędnej dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2019-2021, na które podpisane będzie stosowne porozumienie. Przewidywany koszt inwestycji to 2 mln 500 tys. złotych.

W imieniu mieszkańców Gminy Krzeszów chciałbym podziękować Panu Marszałkowi Bogdanowi Romaniuk i Panu Staroście Robertowi Bednarz za to, że wyrazili zgodę na tak ważną inwestycję. Przebudowane skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, wygląd i estetykę miejscowości. Po dziesięciu latach starań i zabiegów rozpoczynają się prace projektowe.

Stanisław Nowakowski 

Przeczytano: 573 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: