Aktualności

06 listopada 2017 15:29 | Aktualności | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Wyniki naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

Protokół z wyboru partnera spoza sektora finnów publicznych w celu wspólnego napisania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego z dnia 03.11.2017 r.

Przeczytano: 391 razy.| Wydrukuj|Do góry