Aktualności

03 listopada 2017 14:52 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert 03.11.2017 r.

  1. Otwarcie ofert na: nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego na podstawie art 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz.U. 2014 poz.1146) odbyło się w dniu 03 listopada 2017 r. o godz. 10:15  w budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie, sala nr 7

Przeczytano: 463 razy.| Wydrukuj|Do góry